ul. Pokoju 27, Zabrze

Polityka Firmy

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP

 

Nadrzędnym celem firmy Deltamet S.C. jest świadczenie najwyższej jakości usług dla potrzeb przemysłu spełniających wymagania naszych klientów.

Priorytetem w realizacji strategii firmy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Tak rozumianą politykę realizujemy poprzez:

1. Stały kontakt z Klientem i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom.

 

2. Stałe podnoszenie poziomu wykonywanych usług.

 

3. Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy.

 

4. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz ich angażowanie do działań na rzecz      

    jakości oraz poprawy warunków BHP.                                                              

 

5. Ciągłe doskonalenie efektywności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

    i BHP obejmującego wymagania norm PN-EN ISO 9001 iPN-N 18001.

 

6. Przeznaczenie niezbędnych środków na zapewnienie realizacji wyżej wymienionych celów,

    a w  szczególności wykwalifikowany personel, nowoczesne technologie.

 
X
Password:
Wrong password.